3 Haziran 2008 Salı

(d)evrilen ritüeller 2 - Şamanik İslam


İhsan Eliaçık (birçok başka makalesinde de olduğu gibi) dinden bahsederken Türkiye'deki din sorununu çözümlemek için TC vatandaşlarının din anlayışını Şamanik İslam formunda okumayı denemiş. Bu yaklaşımı Yahudileşme Eğilimi yaklaşımıyla (@ Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslamoğlu) birlikte Tevhid Dini - Şirk Dini dikotomisine (@ Dine Karşı Din, Ali Şeriati ) oturtursak, Türkiye'deki din sorununun büyük bir kısmının başarılı bir şekilde çözümlenebileceği konusunda hiçbir tereddütüm yok. Anadolu'nun ritüel (d)evrimine müsait topraklarında dinin kurumsallaştırılması çabalarını da hesaba kattığımızda ortaya görkemli bir model çıkabilir.

Bu zahmetli işe kalkışmadan önce şöyle bir soru takılıyor aklıma:

Türkiye'deki genel Sünni Müslümanlık İslam donuna girmiş, bu yüzden de tanınamayan Şamanik Tengricilik ; Türkiye'deki genel Alevi Müslümanlık ise Şamanik Tengricilik donuna girmiş, bu yüzden de tanınamayan İslamiyet olabilir mi?

Düşünmek gerek biraz daha..

Sevgiyle,,

oNuR :: sU LeKeSi

iZ-LeYiCiLeR

e-PoSTa iLe İZ-Le